Kawasaki ER (2002 rok)

Kawasaki ER

Cena:

4 900 zł


Lokalizacja:

Stare MiastoKawasaki ZR (2000 rok)

Kawasaki ZR

Cena:

7 500 zł


Lokalizacja:

Stare MiastoKawasaki LTD (1982 rok)

Kawasaki LTD

Cena:

5 900 zł


Lokalizacja:

Stare MiastoKawasaki VERSYS 650 (2017 rok)

Kawasaki VERSYS 650

Cena:

16 900 zł


Lokalizacja:

Stare MiastoKawasaki VN (1996 rok)

Kawasaki VN

Cena:

12 900 zł


Lokalizacja:

Stare MiastoKawasaki Vulcan (1993 rok)

Kawasaki Vulcan

Cena:

10 900 zł


Lokalizacja:

Stare MiastoKawasaki Vulcan (1996 rok)

Kawasaki Vulcan

Cena:

7 900 zł


Lokalizacja:

Stare Miasto